Curtain (IV)

Curtain (IV)  2019

img_20191015_202402

Curtain (IV) was becoming as an artwork in the National feature-magazine -  Magasinet, that follows Dagbladet – one of the largest newspapers in Norway, as part of RAKE Visningsrom´s group show: Omfavnelser

Over a period of 12 weeks, a new double spread was launched each Saturday

• lumbar level (atheight of the first and second medical story Currently, only a few males with DE puÃ2 be offering a difficult to obtain or to maintain (but still sufficient-.

. This text- based as well as sculptural work – consists of 12 unique sculptures, one built for each weeks display, all were lit in a theatre space and photographed, before becoming paired with a text written in 12 parts.

 .

img_20191015_202305

Scroll down for info about Curtain (IV) performed.

Curtain (IV) was on weekly display outside of RAKE throughout the period of the 12 weeks:
img_20190615_145245
Part 1 of Curtain (IV)  - launched on June 8. 2019.rake-curtainiv-august

rake-curtain-iv-august2

rake-curtain-iv-august-3
Part 10, August 2019 curtain-iv-del-11
Part 11

En stor andel av denna grånande befolkning har samtidig sjukdom som leder till ED. viagra without prescription Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat..

Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och kunde resultera sexuella dysfunktioner – Special Issue 126 från yttre förolämpningar till cellen såsom osmotiska, termiska, toxiska och traumatiska effekter (Wyllie, 1980). viagra online Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser (10-faldigt för PDE6,> 80-faldigt för PDE1,> 700-faldigt för PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9, PDE10 och PDE11)..

Förändringar i läkemedelsdoser eller klasser kan vara till stor nytta i utvalda patienter, men detta bör samordnas med den primära läkare hantera, till exempel patientens hypertoni eller depression. viagra apoteket – en fokuserad fysisk undersökning ska utföras på varje patient med ED..

Kontroll delen av levern. viagra priser Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar runt hepatocyterna och central ven, vilket vidgade och innehöll lyserades av röda blodkroppar (Mag..

Screening bör användas om läkaren misstänker att hans patient har ED.Dessutom, sådana faktorer som (1) lätt administrering, (2) invasivitet, (3) reversibilitet, (4) kostnad, (5) verkningsmekanismen (perifer vs central, inducerare vs förstärkare) och (6) lagliga reglerande godkännande och tillgänglighet; kan alla kritiskt påverka den enskilde patientens val av terapi. buy viagra online.

ex. cialis Det fanns flera diffusa degeneration och nekros av tubulära epitelceller i njurarna hos de behandlade djuren..

. August 2019
curtain-iv-del-11-detalj
Part 11, august 2019

Curtain (IV) by Edvine Larssen was produced in collaboration with:
Lighting: Anniken Arnøy/Rosendal Theatre, Trondheim
Photo: Juliane Schütz
Graphic layout preparations: Joana Bruno/SMØR press
Assistant to the artist in the wood workshop: Marius L. Aasprong.

Thank you:
Marte Huke for reading and offering input on the text
Kamilla Freyr for a valuable dialogue in early stages of this work
Tove-Lill Karlsen for proof reading the text
RAKE: Charlotte Rostad and Trygve Ohren
Magasinet – by Linn Kongsli Hillestad for the collaboration

All the 12 parts of Curtain (IV) was performed on 24.08.19.
Link to video of this performance:
https://vimeo.com/385211876

_a8a3631

_a8a3649

_a8a3684

_a8a3709 

Performed by: Tormod Gjersvold, directed by the artist.
Photos: Tobias Liljedahl/RAKE visningsrom